Hizmetler

Ana Sayfa / Hizmetler
MARKA TESCİLİ ve DANIŞMANLIK HİZMETİ

Marka Benzerlik Araştırması
Marka Başvuru İşlemleri
Marka itirazına karşı görüş bildirme
Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz
Marka Hakkında Verilen Türk Patent Ve Marka Kurumu kararlarına itiraz
Birleşme, Bölünme, Adres Değişikliği, Unvan Değişikliği, Yapısal Değişiklik,
Devrin Sicile kaydı
Lisansın Sicile kaydı
Miras Yolu İle İntikalin Sicile kaydı
Rehin/ Teminat
Marka Yenileme İşlemleri
İhlal teşkil edebilecek işlemlerin izlenmesi
Resmi Marka Bülteni Marka İzleme ve Bültende İlan Edilen Benzer Markalara İlişkin
Raporlama
Hukuk hizmetler

TASARIM TESCİLİ

Tasarım Araştırması
Tasarım Başvuru işlemleri
Tasarım Yayıma İtiraz
Tasarım İzleme

COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI TESCİLİ

Coğrafi İşaret/ Geleneksel Ürün Adı Tescil Başvurusu
Coğrafi İşaret/ Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz
Coğrafi İşaret/ Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz
Coğrafi işaret / Geleneksel Ürün Adı Değişiklik Talepleri

PATENT TESCİLİ

Patent ve faydalı model ön araştırması
Patent ve faydalı model teknik dosyasının hazırlanması
Patent tescili danışmanlığı
Patent ve faydalı model başvurusu ve izleme (patent alma)
Adres, Ünvan ve Tür Değişikliği İşlemi
Devir Anlaşması ve Tescili
Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Tescilli
Devralma ve devir
İtiraz (patent bülteninde yayınlanan patent ve faydalı modellere karşı)
Yıllık Sicil Ücret Ödemelerinin Takibi
Hukuk hizmetler

ALAN ADI TESCİLİ